[SPOILER ALERT] Misshandeln av Stannis Baratheon som karaktär

Om någon missade rubriken, så säger jag det igen. Den här texten innehåller SPOILERS om slutet av femte säsongen av tv-serien Game of Thrones (och tidigare säsonger) och om A Dance with Dragons, femte boken i A Song of Ice and Fire (och de tidigare böckerna).
 
 
 
 
 
 
Den som har sett slut på den senaste säsongen av Game of Thrones vet att det i nionde avsnittet finns en fruktansvärd scen där Stannis Baratheon bränner sin dotter Shireen på bål i ett oklart offer för väderomslag. Det här må vara en scen som gräver djupt i känslorna, men det är på flera sätt dåligt serieskapande och ett opåkallat karaktärsmord av Stannis. Denna är den sista och värsta i en rad av ändringar som karaktären Stannis har utsatts för. Det är tråkigt, då jag tycker att Stannis är en intressant karaktär i böckerna. Antingen har serieskaparna inte uppskattat hans egenheter eller så har de inte alls förstått grejen med honom.
 
 
Ologiskt även frånsett böckerna
 
För ovanlighetens skull tänker jag börja med en diskussion där jag inte diskuterar trohet till böckerna. Även med dessa förutsättningar är detta en dålig scen. Som jag ser det finns det tre huvudproblem. Det första problemet är att detta visar på sensationalism hos serieskaparna. De vet att Game of Thrones delvis har blivit så populärt som det är genom att chocka publiken. Neds avrättning, The Red Wedding och nu senast knivhuggandet av Jon Snow är alla chockerande händelser i tv-serien. George RR Martin chockade också sina läsare när de respektive episoderna kom i tryck. Alla dessa händelser är dock underbyggda. Ned är fången hos sina fiender och hotet om avrättning hänger som ett Damoklessvärd över hans huvud (pun intended). The Red Wedding bygger på att Robb svikit sin allians med Freys och framkallat en väldig ilska. Jon Snow har agerat mot sina ordensbröders vilja och tänjt deras tålamod. I alla dessa skeenden är det inte ologiskt att det inträffar. Det är överraskande, men det följer logikens lagar. Vi tror inte att det ska hända för att vi är vana att hjältar inte dör så. Det har varit ett av George RR Martins huvudmål att skrämma publiken ur den tryggheten.
 
Att bränna Shireen är inte på något sätt uppbyggt i handlingen, förutom en hastigt inkastad snöstorm och en lös förklaring kring att The Lord of Light kommer att lösa det om kungsblod spills. Det är chockerande på samma sätt som det vore att Cersei plötsligt skulle offra Tommen till Qyburn för räddning från sparvarna. Det är helt enkelt ologiskt baserat på den tidigare karaktärsutvecklingen. Det känns som att serieskaparna vill mjölka serien på chockögonblick och inte nöja sig med dem som redan finns i handlingen. Det är ett rejält feltänk att tro att ounderbyggda plot points kommer att dra tittare. Då kan man lika gärna slänga in lite okända män som dödar varandra med svärd, om man nu tror att det är våldet i sig som säljer, istället för att försöka göra det till en del av handlingen.
 
Det andra problemet är bristande kontinuitet. Den Stannis som serien har tecknat är visserligen en tämligen ologisk karaktär vars olika sidor inte alls går ihop, men även utifrån den fonden är det fullständigt orimligt att den principfaste och dynastiskt tänkande Stannis skulle offra sitt enda barn. Dessutom blir det än sjukare i motsättning till det utbrott av faderlighet Stannis uppvisade ett par tre avsnitt tidigare. Den vanligtvis så reserverade Stannis berättade för Shireen hur hårt han kämpade för att hon skulle överleva sin sjukdom. Den besatthet och det bristande omdöme han visar upp går helt emot det vi vet om Stannis.
 
Det tredje problemet är att det överlag är en orealistisk människoskildring. Mycket få människor skulle under några som helst omständigheter gå med på att offra sina barn. Jag antar att detta ska vara en blinkning till Agamemnons offer av sin dotter Ifigenia i Trojanska kriget, men skillnanden är att George RR Martins karaktärer är uppbyggda för att vara mer eller mindre trovärdiga människor, vilket den mytiske Agamemnon inte är.
 
Dessutom är det helt absurt att tro att Stannis inte skulle förstå vad denna handling skulle göra med hans truppers moral och med hans hustrus känsloliv. Han må vara kall och känslohämmad, men han är inte korkad. Han är en erfaren befälhavare och har lett mängder av trupper. Han ska förstå att det är en katastrof för kampviljan, oavsett vädret.
 
 
 
Med böckerna med i bilden
 
Låt mig först göra klart för alla icke-bokläsare: SHIREEN LEVER OCH HAR DET BRA I BÖCKERNA och det finns ingen motsvarighet till bålbränningsscenen. 
 
Om man väger in böckerna i ekvationen blir skildringen av Stannis ännu sämre. Serieskaparna förstör den intressanta karaktären bok-Stannis grundligt och detta är kronan på verket. Stannis är en speciell karaktär som främst definieras av hur han sätter principer framför känslor. Han är stel, okarismatisk och oflexibel. Dock är han inte på något sätt grym, utan rättvisa, plikt och regler är det som styr hans handlande.
 
Hans fyrkantiga sätt att se på världen illustreras av hur han förhåller sig till Davos Seaworth som undsätter honom under belägringen av Storm's End. Davos räddar garnisonen och staden med sin insmugglade lök, för vilket Stannis gör honom till riddare, men det förlåter inte hans tidigare smugglarbrott, för vilka Stannis låter hugga av hans fingrar.
 
Stannis är också en rationell man som i böckerna endast motvilligt tar emot Melisandres hjälp eftersom hon är det enda sättet att få övertaget. Han är heller inte besatt av att bli kung. Egentligen vill han det inte. Det som är viktigt för honom är att reglerna säger att han ska vara kung och att det därför är hans plikt att kämpa sig till positionen, oavsett vad han tycker om det.
 
Vidare är han en tämligen asexuell person. I böckerna har han bara sex med Melisandre en gång som vi säkert känner till, för att avla skuggvarelsen som dödar Renly Baratheon.
 
Vidare förmedlar han i böckerna, innan han rider mot Winterfell, att hans män ska fortsätta kämpa för att sätta Shireen på tronen om han skulle dö.
 
Alla dessa sidor av Stannis bryter serien emot. De försöker skildra bok-Stannis, men skriver sedan in en mängd scener som är orimliga i förhållande till den personen. Stannis i serien låter ständigt ändamålet helga medlen, något han är högst ovillig till men ibland måste acceptera i böckerna. Exempelvis hånar han Ned Starks hederlighet på ett ställe i serien, något han beundrar i böckerna. I serien får han också vredesutbrott och plötsliga påslag av åtrå till Melisandre. Det visar att skaparna inte har tagit fasta på att Stannis är en tänkande snarare än kännande individ. Han fäster också väldig tilltro till henne, inte bara i den mån hennes metoder fungerar, utan han verkar genuint övertygad om hennes religions trovärdighet. Hans besatthet med att vara kung (även om den presenteras som plikt, men det blir inte logiskt i ljuset av hans övriga handlande) leder honom också till handlingar som bryter mot hans grundläggande värderingar. En sådan värdering är att man inte dödar sina barn. Dels är det moraliskt förkastligt, dels släcker man sin egen ätt, vilken för en man som bok-Stannis är viktigare än hans egen person.
 
 
Till sist måste jag tillägga att Stannis i böckerna också är en stor befälhavare, något alla erkänner. I serien pratas det om det, men han visar upp motsatsen. Han lyckas få sitt läger plundrat av ryttare, inte ha spejare framför hären på vägen mot Winterfell, inte se att en stor kavalleristyrka är på väg emot honom utan istället planera för belägring och ställa upp en smal men lös formation som är ytterst lättkrossad av det fientliga kavalleriet. Detta visar på att serieskaparna inte kan ett jota om slagfältstaktik eller offrar det helt och hållet på Hollywoodactionens altare.
 
#1 - - William:

Word!

#2 - - Gabriel:

Kan inte annat än att hålla med =/ Jag tror inte Stannis är död i serien. Det hade man sett "onscreen".
I boken kan jag nog inte tro att Stannis kommer förlora mot Bolton. Roose säger ett par gånger till Ramsey att vi inte kan vinna mot Stannis. Speciellt inte om fler nordiska hus joinar honom, typ Manderleys inom en mycket snar framtid.

Så han lyckas inte i serien men i boken kanske han gör han det. Strategiskt sätt är Winterfell superviktigt för hans framtid =/