Diktöversättning: JRR Tolkiens "Lament for Boromir"

En tidigare version av den här översättningen har jag postat i skymundan í en av bloggens första poster, men nu har jag jobbat in fler allitterationer och förlängt vissa rader, då dessa i originalet avviker från det huvudsakliga versmåttet.

Denna sorgesång sjungs av Aragorn och Legolas efter Boromirs fall vid Amon Hen innan de lägger honom i en båt och låter Anduin föra honom söderut.

 

Originalet:

Through Rohan over fen and field where the long grass grows
The West Wind comes walking, and about the walls it goes.
‘What news from the West, O wandering wind, do you bring to me tonight?
Have you seen Boromir the Tall by moon or by starlight?
‘I saw him ride over seven streams, over waters wide and grey,
I saw him walk in empty lands until he passed away
Into the shadows of the North, I saw him then no more.
The North Wind may have heard the horn of the son of Denethor,
‘O Boromir! From the high walls westward I looked afar,
But you came not from the empty lands where no men are.’

From the mouths of the Sea the South Wind flies, from the sandhills and the stones,
The wailing of the gulls it bears, and at the gate it moans.
‘What news from the South, O sighing wind, do you bring to me at eve?
Where now is Boromir the Fair? He tarries and I grieve.
‘Ask not of me where he doth dwell – so many bones there lie,
On the white shores and the dark shores under the stormy sky,
So many have passed down Anduin to find the flowing Sea.
Ask of the North Wind news of them the North Wind sends to me!’
‘O Boromir! Beyond the gate the seaward roads runs south,
But you came not with the wailing gulls from the grey sea’s mouth’.

From the Gate of the Kings the North Wind rides, and past the roaring falls,
And clear and cold about the tower its loud horn calls.
‘What news from the North, O mighty wind, do you bring to me today?
What news of Boromir the bold? For he is long away.’
‘Beneath Amon Hen I heard his cry. There many foes he fought,
His cloven shield, his broken sword, they to the water brought.
His head so proud, his face so fair, his limbs they laid to rest,
And Rauros golden Rauros-falls, bore him upon its breast.’
‘O Boromir! The Tower of Guard shall ever northward gaze,
To Rauros, golden Rauros-falls, until the end of days.’
 


Sorgesång över Boromir:

Från Rohan över myr och mark där tuvan växer grön
går Västanvinden hit i hast och far kring murens krön.
’Vad tidender från väster, o vandrarvind, hörs viskas i ditt sus?
Har du sett Boromir den långe under månens ljus?’
’Jag såg hans ritt tvärs nejder där sju vida floder rann
och hur han gick i tomma trakter, innan han försvann.
Jag vet ej om hans horn har hörts bland skuggorna i norr
men månne Nordanvinden minns denne son av Denethor.’
’Åh Boromir, från muren har jag spanat efter dig,
men från västerns vida ödeland kom du ej hem till mig.’

Från havets strand, från sandhöjd och sten, far Sunnanvinden fri.
Den jämrar sig vid portarna och bär på måsens skri.
’Vad tidender från söder, o suckars vind, bär du i afton på?
Var är nu Boromir den sköne som vi saknar så?’
’Spörj inte mig, ty många ben har sjunkit där i dy
på vita och på mörka stränder under stormig sky .
Längs Anduin har många rest med havet framför sig
men fråga Nordanvinden, ty den sänder dem till mig!’
’Åh Boromir, åt söder går en väg mot havets rand
men du kom ej med måsars skrin omkring dig till vår strand.’

Från Kungaporten rider Nordanvinden med skallande horn
som ljuder ovan vattnens fall och ekar kring vårt torn.
’Vad tidender från norr, o mäktiga vind, förs med till Gondors män?
Vad tidender om Boromir? Den tappre dröjer än.’
’Vid Amon Hen hans stridsrop ljöd och ensam där han stod
mot många grymma fiender som frestade hans mod.
Han bars där stolt med kluven sköld och med sitt brutna svärd
bort över gyllne Rauros fall, dit gick hans sista färd.’
’Åh Boromir, mot norr ska Tornet evigt blicka ut
mot Rauros, gyllne Raurosfall på vakt till tidens slut.’


Hoppas att ni gillar den, för jag är väldigt nöjd! :)
#1 - - Helena:

Kan du tonsätta den också? ;)

Svar: Tyvärr är jag bättre som poet än som musiker, men jag kan rekommendera två olika tonsatta versioner av den engelska originaltexten:
https://www.youtube.com/watch?v=vDN1sA3Fpqg

https://www.youtube.com/watch?v=NT5-ZLJTi0I
jartecken.blogg.se